Receptfornyelse

Der er fra Sundhedsstyrelsens side for nyligt indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, stærk smertestillende og beroligende/angstdæmpende medicin, herunder også medicin mod ADHD. Se HER

Recepter på disse præparater kan fremover kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken - og kun til kortere tid af gangen. Der kan ikke udstedes recept over telefonen eller online.

Hensigten med det personlige fremmøde er at få en dialog omkring tidsbegrænsning i brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at  diskutere behandlingen og risikoen for afhængighed.

De nye retningslinier betyder, at vi her i klinikken altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin, altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne (også hvis denne er mangeårig) og altid giver kørselsforbud såfremt der er lægefaglig indikation herfor.

Ved behov for længerevarende indtag skal patient og læge mødes til årskontrol en gang om året.

Du kan læse mere om medicinudtrapning HER