Jeg er meget glad for den tillid man har vist ved at vælge at bruge mig som læge i de nu 23 år. Jeg er derfor også glad for fortsat at være en del af klinikken i alt fald det næste år. Jeg har, som de fleste ved, en stor glæde ved lægearbejdet, men også ved at sejle, passe hus og have - og nu også min familie inklusiv tre børnebørn. Derfor har jeg været heldig nu på rette tidspunkt at finde en god overtager og at kunne trappe ned.

Christian Mose-Christensen har per 1/7-2022 overtaget ansvaret for klinikken. Vi har dog lavet overtagelsen som et generationsskifte, således at jeg to dage om ugen fortsat vil arbejde i klinikken som læge.